KOMENTATOR EUROPA NIEMCY POLSKA DOLNY ŚLĄSK


Idź do treści

anosne

reklama i ogłoszenia

OGŁOSZENIA DAM PRACE

/3.02.2012/ Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych pilnie poszukuje dynamicznej i odpowiedzialnej osoby (kobiety/mężczyzny) na stanowisko Specjalisty/tki ds. koordynowania pracami Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki.
Specjalista/tka ds. koordynowania pracami powoływanej i tworzonej Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych będzie odpowiadał/a za:
organizację spotkań w regionie z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu zachęcenia tego sektora do podejmowania działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesuanimację lokalnego sektora pozarządowego i sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze wzajemnej współpracy w celu współ realizacji społecznej odpowiedzialności w swoich społecznościach lokalnych,ęcanie sektora prywatnego do partnerskiej współpracy z sektorem pozarządowym na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,rzetelnej i kompleksowej wiedzy z zakresu możliwości współpracy obu sektorów, realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i związanych z tym korzyści, możliwości,
ścisłą współpracę z zespołem projektowym, w tym z kadrą zarządzająca i merytoryczną w ramach realizowanych działań.
Wymagania:
wykształcenie minimum średnie, może być osoba ucząca się (wieczorowo/zaocznie),doświadczenie w sektorze pozarządowym lub/i biznesowym, znajomość specyfiki pracy projektowej, znajomość obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i orientacja w kwestiach społeczno- gospodarczych w regionie Dolnego Śląska (znajomość lokalnego rynku przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, zainteresowanie tematyką biznesową i CSR-em), bardzo mile widziane wcześniejsze doświadczenie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przy realizacji współpracy lub wspólnych inicjatyw z biznesem lub/i NGO, zainteresowanie możliwością współpracy sektora pozarządowego z sektorem prywatnym,żądane cechy kandydata/tki to wysokie kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne i umiejętność do animacji, moderacji spotkań, pracy zespołowej,ść języka angielskiego lub włoskiego będzie dodatkowym atutem.
Warunki zatrudnienia:
praca na etat wykonywana częściowo w biurze Lidera projektu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz w regionie w momencie organizacji spotkań z przedstawicielami NGO, MŚP i JST,ółpraca w zakresie wykonywania obowiązków z całym zespołem projektowym po stronie Lidera, jak i Partnerów Projektu.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie swojego CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji)
do 10 lutego na adres mailowy Dyrektor Biura DFOP: Z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie.
Kontakt:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, tel. 7123 24,
www.dfop.org.pl
Więcej informacji o realizowanym projekcie „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” znajduje się na stronie projektu
www.odpowedzialnybiznes.eu


/3.02.2012/ Deutsch-Polnische Gesellschaft Niederschlesien e.V.
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Dolny
Slask

Bergsiedlung 9 biuro Invider, ul. Fabryczna 14
D-01108 Dresden PL 53-609 Wrocław

info@dpg-niederschlesien.eu

Vereinsregister Dresden: VR5200
Steuer-Nr.: 202/140/17122 K 02a

Commerzbank Dresden
BLZ: 850 400 00 BIC: COBADEFFXXX
EUR-Konto: 144 4785 00 (IBAN: DE49 8504 0000 0144 4785 00)


Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Niederschlesien (DPGN) sucht zur Unterstützung ihrer
Tätigkeit eine/n interessierte/n und engagierte/n Praktikantin/ Praktikanten für den Zeitraum ab
sofort bis 1. Dezember 2012.
Aufgaben:
- Betreuung des Projektes Gerhart-Hauptmann-Jahrs 2012
- Mithilfe bei Planung, Organisation,
- Beantragung von Fördermitteln, Einwerben von Sponsorengeldern, Telefonate,
Korrespondenz (deutsch, polnisch)
Voraussetzungen:
- gute, anwendungsbereite Deutschkenntnisse
- polnischer Muttersprachler
- Studentin der Germanistik, Kulturwissenschaft o.ä.
- flexible Zeiteinteilung
- Kenntnisse in MS Office inkl. Powerpoint
Nutzen:
- interessante Tätigkeit und Kontakte, persönliche Weiterbildung
- Aufwandsentschädigung
- Betreuung/Hilfestellung durch Verein/Geschäftsstelle
- Computerarbeitsplatz wird gestellt
Kontakt:
Sonja Stankowski (1. Vorsitzende), Mail: s.stankowski@dpg-niederschlesien.eu, Tel. 71-79 24 135
oder 660-303 256 (Wrocław)

Strona główna | Europa/Niemcy/Polska | Dolny Slask/Saksonia | KomentatorTV | Rubryki | reklama i ogłoszenia | listy / kontakt | Archiwum | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego