KOMENTATOR EUROPA NIEMCY POLSKA DOLNY ŚLĄSK


Idź do treści

energetyka

Europa/Niemcy/Polska

Słów parę o energetyce wiatrowej

Janusz Piechociński
poseł na Sejm RP


/26.01.2012/ W czasie mojego ubiegłotygodniowego pobytu w okolicach Kołobrzegu wielokrotnie stykałem się z energetyką wiatrową. Na dobrą sprawę wzdłuż całej trasy Trójmiasto Kołobrzeg Szczecin kręciły się śmigła wiatraków często w zespole składającym się z kilkunastu konstrukcji.
Poszperałem więc w necie i zebrałem kilka ciekawych informacji. W Europie przodują w produkcji energii z wiatru Niemcy -ponad 27 tys. MW, co stanowi 32. proc. udział w wyprodukowanej w UE wiatrowej mocy).
W 2010 r. przybyło w Polsce farm wiatrowych o mocy 382 MW ( całkowita moc pod koniec 2010 r. wyniosła 1 107 MW), co ulokowało Polskę na 7. miejscu w Europie, jeśli chodzi o bezwzględny przyrost mocy. Daje to w stosunku do 2009 r. przyrost na poziomie ponad 52. proc. Główne inwestycje dla sektora przeprowadzane są przez firmy z kapitałem zagranicznym.
Energetyka wiatrowa jest najszybciej rozwijającym się sektorem energetyki z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce - poza energią wiatrową do OZE zalicza się również tę wytworzoną z biogazu, biomasy i wody. Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2011 r. wyprodukowano w Polsce łącznie prawie 2 900 MW energii z OZE. Najwięcej, bo połowa pochodziła z wiatru. Blisko jedną trzecią energii elektrycznej pochodzącej z wiatru, najwięcej spośród województw w Polsce, wytwarzają wiatraki zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim.
Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (kwiecień 2011 r.) w województwie tym działały 23 instalacje wiatrowe (pojedyncze wiatraki lub farmy wiatrowe), które wytworzyły prawie 456 MW energii elektrycznej. W całym kraju zaś 453 instalacje wytworzyły 1 351 MW energii.
"Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych" powstały 2010 r. zakłada, że w Polsce do 2020 r. powyżej 6 tys. MW będzie wytwarzanych przezinstalacje wiatrowe.

Strona główna | Europa/Niemcy/Polska | Dolny Slask/Saksonia | KomentatorTV | Rubryki | reklama i ogłoszenia | listy / kontakt | Archiwum | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego